26. 2. 2024

Bohové Indiánů, ale také ptáci a jejich trávicí trakty či například jezuité, všichni tito jmenovaní představovali velice důležitou úlohu v dějinách yerba maté. Jedná se o tradiční jihoamerický nápoj, který se popíjí již více než stovky let. Přesto ale recept na kultivaci zásadní složky yerba maté je známý až od začátku dvacátého století. Dvakrát byl tento recept sice již známý, ale vzápětí vždy opět zmizel, stejně tak jako jeho objevitel. Musíme tedy věřit, že v budoucnu se to už víckrát nestane.

Nejstarší historie popíjení tohoto nálevu (z lístků cesmíny paraguayské) yerby maté souvisí s rituály, ale i obyčejným každodenním životem jednoho indiánského kmene, který se nazýval Guaraní. Příslušníci tohoto kmene sídlili na území dnešní Paraguaye.

Na základě dochovaných historických spisů příslušníci tohoto kmene jako první objevili pozitivní účinky yerby maté na lidské tělo. Velké úsilí tedy věnovali hledání yerby maté v džungli a také tento nápoj často popíjeli. Guaraní pokládali yerbu maté odjakživa za úžasný dar, který Bohové seslali lidem. Tomuto nápoji yerba maté potom říkali „Nápoj bohů“.

Guaraní objevili pozitivní účinky yerby maté, jako jsou například jeho očisťující účinky, dále schopnost zahánět hlad a také dodávat tělu energii. Díky tomu se z toho nápoje stal vynikající pomocník zejména v dobách, kdy trpěli nedostatkem potravin.

Mimo to příslušníci kmene Guaraní yerbu maté užívali při provozování rituálů. Dále ji také používali ve smyslu výměnného platidla při obchodu s lidmi z odlišných kultur. Díky funkci yerby maté jako výměnného platidla se potom dostala až do evropských zemí. Při výpravách se jihoevropští objevitelé, kteří putovali na území Latinské Ameriky, setkávali s indiány a přišli tedy do kontaktu s úžasnou chutí a blahodárnými účinky tohoto nápoje.

Dalším důležitým bodem, který souvisí s historií yerby maté, je řád Jezuitů ve státě Paraguay. Jezuitům se v první polovině sedmnáctého století podařilo objevit zmiňované tajemství kultivace yerby maté. Do té doby totiž yerba byla získávána prostřednictvím divoce rostoucích rostlin, současně ale její spotřeba rostla. Do první poloviny sedmnáctého století tedy spadá první vznik plantáží, na kterých se pěstovala yerba maté. Dělo se tomu tak v provincii Misiones. Tato provincie je co se týče objemu produkce yerby maté nejdůležitějším územím i v současné době.

Jezuité museli provést velké množství experimentů, než objevili tajemství klíčení semen yerby maté. Během těchto experimentů se zabývali i průchodem semene rostliny trávicím ústrojím nejrůznějších druhů ptactva. Naneštěstí již v dnes s úplnou jistotou nevíme, jak postup Jezuitů na plantáži přesně probíhal. Poté co došlo k vypuzení Jezuitů ze země, také zmizela schopnost kultivovat maté. Všechny plantáže yerby maté následně podlehly zkáze.

Během devatenáctého století francouzský botanik dostal nápad na to, jakým způsobem yerbu pěstovat. Dříve než však stihl svůj nápad rozšířit mezi ostatní, zmizel v hlubinách pralesů společně se svým nápadem. Až v roce 1900 došlo k rozluštění záhady a přišlo se na to, jak yerbu opět pěstovat. Tehdy poprvé se stihly informace předat dalším generacím. V letech kolem roku 1920 následně došlo ke vzniku prvních továren, které byly většinou rodinného charakteru. Některé tyto továrny dodávají yerbu maté i v současné době.