26. 2. 2024

V rubrikách mnoha světových deníků v posledních letech často čteme příběhy světových celebrit, které s velkou oblibou pijí yerba maté. V popíjení tohoto blahodárného nálevu nacházejí zálibu a uspokojení. Konkrétně se tedy jedná například o tyto slavné osobnosti: Madonnu či Hillary Clintonovou, dále o následníky britského trůnu či o Mobyho. Dle historiků nápoj yerbu maté během svého života s oblibou popíjel i Charles Darwin či Che Guevara. Nyní již díky mnoha medicínským výzkumům velmi přesně víme, co stojí za sílou a pozitivními účinky pravidelné konzumace yerby maté. Zajímá Vás ale, kde se vůbec vzala yerba maté? Nyní se budeme zabývat indiánskou legendou, která odpovídá právě na tuto Vaši otázku.

V rámci mytologie příslušníků indiánského kmene Guaraní představuje měsíc ženskou postavu, a to bohyni, která se nazývá Yari. Jednoho dne Yari trávila večer sledováním hlubokých lesů na území, které osidlovali indiáni kmene Guaraní. Yari měla každý den větší a větší touhu jít sama na obhlídku lesů, aby viděla zblízka jejich krásu. Zavolala proto bohyni Arai. Původní podoba bohyně Arai tvoří růžový mráček soumraku. Tyto dvě bohyně se dohodli, že příští ráno společně půjdou do lesů. Druhého dne zrána se skutečně bohyně procházely hustým pralesem a dýchaly čerstvý vzduch lesů. Aby náhodou nevystrašily Indiány, proměnily se v krásné dívky. Netrvalo ovšem dlouho, a procházka po lesích je velmi zmohla. Jelikož byly velice unavené a v dálce spatřily malé stavení, rozhodly se k němu vydat a doufaly, že tam najdou útočiště a budou moci nabrat nové síly.

Znenadání však zaslechly hrozivý řev jaguára, který se připravoval, že bohyně roztrhá na kousky. Naštěstí ovšem opodál byl starý indián kmene Guaraní, a vystřelil na jaguára. Tento indián žil v tom zmiňovaném stavení, kam se bohyně chystaly jít.

Indián tedy pozval obě bohyně do svého stavení. V tomto stavení bydlel se svojí manželkou a dcerou. Bohyně byly do příbytku přijaty se vší pohostinností, jelikož indiáni tohoto kmene se takto chovají ke každému hostu, který je navštíví. Druhý den bohyně stavení opustily, rozloučily se se svými hostiteli a starý indián je šel vyprovodit. Na této cestě se jim indián svěřil, proč žije se svojí rodinou v ústraní. Důvodem bylo to, že když jedna z jeho dcer vyrostla, tohoto indiána začaly přepadat stavy úzkosti a obav. Proto musel odejít od svého kmene a to do lesa, kde se snaží opět získat svůj vnitřní klid, který postrádá.

Během dalšího dne se obě bohyně vrátily zpět na oblohu, a to opět ve své skutečné podobě. Velmi přemýšlely nad tím, jak se odvděčit indiánovi, který se k nim choval velice dobrosrdečně a pohostinně. Výsledkem bylo takové řešení, které přineslo prospěch všem lidem. Během temné noci, když indián se svojí rodinou klidně oddychovali, bohyně Yari zasadila semena maté na zápraží domu indiána. Celou rodinu potom Yari navštívila v podobě krásné dívky a řekla jim, že jim jako odměnu za pohostinnost dává yerbu maté. Informovala je, že se jedná o symbol přátelství a popíjení maté jim přinese užitek.