26. 2. 2024

Všichni opravdoví milovníci nápoje yerba maté se shodují na tom, že příprava a i samotné pití yerby maté představuje opravdový rituál. Tento nápoj objevili indiáni z Jižní Ameriky a pokládají pomyslné rovnítko mezi na jedné straně přátelským posezením u yerby maté a na druhé straně pohostinností. Je pravdou, že nejlépe si tento nápoj vychutnáte pouze v úzkém kruhu Vašich přátel, ovšem ale i šálek yerby maté vypitý v osamocení Vám pomůže získat energii a tedy celkově prospěje Vašemu organismu. Je ovšem nutné mít na paměti alespoň ty nejdůležitější zásady týkající se správné přípravy nálevu. Těmto zásadám při přípravě yerby maté se tedy nyní budeme věnovat.

Tradice přípravy yerby maté, což je nálev z lístků cesmíny paraguayské, pochází z velice staré minulosti. V Jižní Americe je yerba maté nejrozšířenějším lidovým nápojem. V některých částech státu Argentina se s tímto nápojem setkáváme téměř všude.

Nelze se proto divit tomu, že příprava a vhodné servírování tohoto osvěžujícího a blahodárného nápoje podléhá přísným pravidlům. V následujícím textu se ale budeme zabývat pouze popisem samotného procesu přípravy. A nezáleží na tom, zda si tento nápoj připravujete v pralese, paneláku či na chalupě na Vysočině.

Je možné, že se setkáte (nebo jste se již setkali) s mnoha různými variantami přípravy yerby maté, protože maté je v současné době velice oblíbená i v zemích mimo země Latinské Ameriky. Je tedy možné si maté připravit jako latté, naopak jiná podoba přípravy může připomínat mojito. Někdo při přípravě nevyužívá kalabasu, nýbrž obyčejný kávovar, někdo má nejradši způsob, když si maté připraví nastudeno. Je tedy zřejmé, že existuje velká varianta možností přípravy. My si ale nyní přiblížíme jeden tradiční způsob přípravy.

Na začátek je velice nutné vědět, co vše bude nutné, abychom měli k dispozici. Nejdůležitější je samozřejmě mít yerbu maté a to nejlépe v její sypané podobě. Dále potřebujeme větší šálek vlažné vody. Dále se neobejdeme bez větší nádoby, tentokrát plné vody, o optimální teplotě mezi sedmdesáti a osmdesáti stupni.

Potřebovat také budeme samotnou nádobku, ve které bude náš hotový nálev. Nejlepší by tedy k tomuto účelu bylo mít kalabasu. K dispozici bychom také měli tzv. bombillu. Bombilla je speciální „brčko“, které má na konci sítko. Bez použití bombilly by Váš zážitek z konzumace maté nemohl být dokonalý!

Nyní se již budeme věnovat samotnému procesu přípravy. Prvním krokem tedy je vzít kalabasu a naplnit jí do tří čtvrtin lístky yerby maté. Není tedy dobré, pokud budeme šetřit a použijeme lístků méně, než je doporučeno. Není ale ani dobrá druhá možnost, kdy se budeme snažit naplnit kalabasu lístky více, než je doporučeno. Požitek z pití yerby by potom mohl být ohrožen!

Ve druhém kroku je důležité kalabasu naplněnou lístky pečlivě protřepat. Tímto způsobem totiž dosáhneme toho, že uvnitř nádoby se vytvoří v podstatě „přirozený filtr“. Také docílíme toho, že nám nebude hrozit ucpání bombilly, což by jinak mohlo velice lehce nastat.

Jakmile máme protřepáno, dáme dovnitř kalabasy bombillu. V této chvíli je důležité dodržet zásadu, aby lístky, které jsou v kalabase, spolu vytvářely úhel (samozřejmě jen velmi zhruba) o 45°. Bombillu potom umístíme do volného místa.

Konečně přichází nejdůležitější krok. Do kalabasy je nutné nalít vlažnou vodu a to v množství, ve kterém je schopna se úplně vsáknout. Až následně se do volného místa nalije horká voda a to až po okraj.

Nyní je vše hotové! Můžeme klidně začít nápoj yerbu maté popíjet. Ve chvíli, kdy se dostanete na úplné dno, je možné kalabasu opět dolít a tím pádem si nachystat další várku. Je ovšem důležité mít na paměti tuto zásadu – yerbou maté v nádobě nemíchat.