26. 2. 2024

Zpracování a sušení yerby maté představuje relativně složitý proces, který se skládá z podrobně definovaných kroků. Cílem je zachovat v co největší míře charakteristickou chuť lístků cesmíny a to takovým způsobem, aby se v již připraveném nálevu ještě více rozvinuly. Nemůžeme se proto divit tomu, že chceme-li z naší kalabasy udělat co nejlepší chuťový zážitek, předpokladem je yerbu maté správným způsobem skladovat. Proto se nedoporučuje například nechávat otevřený sáček nad sporákem.

Na tomto místě Vás ale chceme uklidnit. Proces správného skladování yerby maté, kdy je po dlouhou dobu zachována chuť i všechny pozitivní vlastnosti, není nic složitého, a může se jej naučit každý. Je nutné ovšem dodržovat několik pravidel, díky kterým si yerba maté zachová všechny své pozitivní vlastnosti, díky kterým je považována za tak výjimečnou.

Stejně jako v případě správného skladování čaje, je i u yerby maté nejvíce důležité dodržet zásadu, aby bylo zamezeno kontaktu s vlhkostí, vzduchem a slunečním světlem. Dále také zamezit kontakty se všemi pachy, které se vyskytují v okolí. Yerba by je totiž mohla relativně lehce pohltit, v důsledku čehož by ztratila svoje aroma.

Z uvedeného textu vyplývá, že při skladování yerby je důležité dodržet většinu základních pravidel, které dodržujeme při skladování čajů i bylin. Optimální tedy je, aby byla yerba uzavřená v nějaké nádobě a skladována na temném místě, a tím se zamezilo přístupu vzduchu, slunečního světla a vlhkosti.

Důležité je ovšem podotknout, že o správném dodržení pravidel skladování yerby rozhodně nemusíme přemýšlet například při cestě do zaměstnání. Není nutné se strachovat a přemýšlet nad tím, zda jsme náhodou nezapomněli yerbu na stole v průhledné skleničce vystavenou působení slunečnímu záření.

Yerba maté je totiž ze své přirozenosti schopna velice dlouhou dobu si uchovat svoje pozitivní vlastnosti. V případě, že ji tedy konzumujete pravidelně, je velice nepravděpodobná situace, že by yerba zoxidovala a tím ztratila svoje léčivé účinky.

Důležitou zásadou při skladování yerby je, že není vhodné ji ukládat do mrazáku, jelikož špatně snáší rychlé změny teplot. Také ale není vhodné nechat nádobu s yerbou po dlouhou dobu otevřenou, jelikož by mohla vyčichnout či ze svého okolí do sebe vtáhnout nežádoucí pachy.

Zajímá Vás, jaké nádoby pro dlouhodobé skladování yerby, jsou tedy nejvhodnější? Nejlepší možností je si zakoupit speciální dózu, která je vyráběna za účelem skladování yerby maté. Tyto nádoby jsou charakteristické tím, že mají výborné izolační vlastnosti a obsahují speciální zobáčky. Díky těmto zobáčkům je umožněno velice snadné dávkování a není nutné tedy nádobu stále znovu otvírat při přípravě každého dalšího nápoje.

Stejně dobře ovšem mohou posloužit i jiné dózy, které používáte ke skladování kávy či čaje. Jestliže se jedná o malé množství yerby maté, postačuje ji ponechat v jejím orginálním balení, ve kterém jsme ji zakoupili. prodejci yerby většinou prodávají yerbu v kvalitním obalu, ze kterého ji nemusíte přesypávat do jiného.

Zajímá Vás, jakým způsobem yerbu uskladnit během cest či dovolené? Doporučujeme velice jednoduché řešení. Přesypte yerbu maté do tmavé PET lahve. S pomocí trychtýře následně bude snadné vše odměřit a současně nedojde k tomu, že by se sklenice s yerbou maté mohla během cest vysypat či dokonce rozbít.